Smart-Haler

>>HJEMMESIDE<<    >>FACEBOOK<<

NorIce AS utvikler, produserer og selger utstyr til fiskere (hobbyfiske) f.eks Smart-Haleren som er hånddreven multi juksa-maskin egnet for; makrell-fiske med smart løsning der det er mulig å ta opp til 20 kroker inn på trommelen uten at de vaser seg, juksa/dorg-fiske der det er mulig å ta opp til 10 kroker inn på trommelen, snikline/stolpeline-fiske der linen er på spesiell laget polyester snelle som festes enkelt på Smart-Haleren som gjøre det enkelt å sveive linen fra 100 til 200 m dype, krabbe-fiske der en bom gjøre det lett å få teine øver rekka.

Gjennomsiktig bord

NorIce Smart-Haler